Schoolraad

BS WILDEREN

 

De school waar pit in zit !

Ouders participeren in onze school !

Schoolraad

De Schoolraad is als volgt samengesteld:

 

3 ouders :

Sofie Janssens, Sophie Robert en Christophe Bronckaers

 

2 personeelsleden :

Kristien Leunen, Karel Knaepen

 

2 gecoöpteerde leden :

Jo Boeyen, Jos Michaux

 

de directeur :

Carolien Vandenbosch

 

De ouders en de personeelsleden worden voor een periode van 4 jaar verkozen door middel van officiële verkiezingen, georganiseerd door de directeur van de school waarvoor de schoolraad dient verkozen te worden.

 

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan tussen verschillende partijen binnen de school. Iedere school heeft een schoolraad waar, onder meer, ook ouders in participeren.

 

Zoutleeuwsesteenweg, 135 - 3803 Wilderen - Tel: 011/68.42.31 - Fax: 011/69.12.91 - E-Mail: directie@bswilderen.be